Biblioteka Nowej Ziemi

Publikujemy książki, które pomagają budować nową świadomość oraz uleczyć duszę i ciało. Zachęcają one czytelników, aby żyli z głębi swojej prawdziwej esencji i zawsze pamiętali, kim naprawdę są. Te książki i muzyka stanowią cenne zasoby dla tych, którzy są już zaznajomieni z tematyką, jak również są źródłem inspiracji dla tych, którzy dopiero wchodzą w proces wewnętrznych odkryć.

basket
Produktów w koszyku:  0

psychologia głębi – rozwój osobisty – mistycyzm – wiedza duchowa – nowa świadomość

Info / Zamówienia

REGULAMIN ZAKUPÓW  

Realizacja zamówień

1. Wydawnictwo Biblioteka Nowej Ziemi prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem  Internetu, poprzez stronę internetową www.biblioteka-nz.pl.     Dane firmy: Biblioteka Nowej Ziemi , Dariusz Jagiełło, Węgrzce A10/50, 32-086 Węgrzce/k. Krakowa. Wpis do ewidencji działalności gosporarczej Urzędu Gminy Zielonki pod numerem 0000018219463. NIP 945-138-47-28  Regon 356285308  .

 

2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

3. Klient, przesyłając  zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy kupna/sprzedaży na wybrane przez siebie towary z Wydawnictwem. Wysłane przez Wydawnictwo potwierdzenie zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.

4. W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać:

  • wyboru zamawianych towarów z aktualnej oferty
  • podania adresu dostawy i ewentualnie adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy)
  • zaakceptowania aktualnego regulaminu zakupów

 

5. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, Wydawnictwo zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 5 dni licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia lub skontaktujemy się telefonicznie.

6. W przypadku czasowej niedostępności części zamówionych towarów w naszym magazynie, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:

a. wysyłka częściowa - wybór przez Klienta tej opcji,  powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów i rezygnację z towarów czasowo niedostępnych

b. anulowanie całości zamówienia - wybór przez Klienta tej opcji powoduje całkowite zaprzestanie realizacji zamówienia i zwrot wpłaconej gotówki.

 

 Modyfikacja zamówienia

1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z infolinią 12-285 87 26 lub za pośrednictwem formularza kontaktu na stronie internetowej.

 

Ceny towarów

1. Podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT  

2. Nie zawierają kosztów dostawy

3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

 

Koszty dostawy

1. Przesyłki na terenie Polski:

-przy zakupach  o wartości powyżej 200 PLN =  dostawa gratis !!!

-przy zakupach do 200 PLN  = dostawa 12 PLN

2. Przesyłki zagraniczne: wyceniane są indywidualnie w zależności od wagi (kg) i kraju odbiorcy.

 

Czas realizacji zamówienia

1. Czas realizacji zamówienia dla wiekszości towarów z reguły mieści się  w przedziale 3-7 dni roboczych. 

2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się  po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu.

 

Sposób zapłaty 

Możliwą formą płatności za zamówione towary jest przelew elektroniczny lub przelew tradycyjny z poczty lub z dowolnego banku.


Reklamacje i zwrot towaru

W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową lub gdy towar jest wadliwy Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Wydawnictwie. W tym celu należy skontaktować się z nami telefonicznie lub e-mailowo.

Warunki rozpatrzenia reklamacji
1.  Klient odsyła wadliwy produkt wraz z dowodem zakupu lub jego kopią na nasz adres: 

Biblioteka Nowej Ziemi

Węgrzce, ul. A10/50

32-086 Węgrzce/ k. Krakowa

Uwaga: nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

2.  W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – nasz Wydawnictwo wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy. W przypadku braku możliwości naprawy i wymiany towaru (np. z powodu wyczerpania się zapasu), Klient ma prawo odstąpić od umowy, a Wydawnictwo zwróci Klientowi całkowitą należność za reklamowany towar. Klient może również – zamiast odstępowania od umowy - żądać stosownego obniżenia ceny lub wymiany towaru na inny o zblizonej cenie. 

3. Wydawnictwo, najpóźniej w ciągu 3 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), wówczas zwrócimy Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferujemy mu inne, aktualnie dostępne w Wydawnictwie produkty do wyboru. Decyzję w tej kwestii podejmuje Klient. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego produktu na adres Wydawnictwa pokrywa Klient, natomiast Wydawnictwo pokrywa koszt dostawy właściwego towaru.

4. Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta - Klient, będący osobą fizyczną który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą (Konsument) może w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy do Wydawnictwa.  W opisanej powyżej sytuacji Wydawnictwo nie jest zobowiązane do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego kosztów przesyłki. 

5. W celu odstąpienia od umowy Klient powinien przesłać wraz z zakupionym towarem oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z dowodem zakupu, jego kopii lub, co najmniej,  podaniem numeru zamówienia,  do Wydawnictwa na adres: 

Biblioteka Nowej Ziemi  
Węgrzce A10/50 
32-086 Węgrzce/ k. Krakowa  
z dopiskiem "zwrot".
 6. W celu zachowania 14 dniowego terminu,  wystarczy wysłanie informacji o zamiarze zwrotu, na nasz adres e-mail biuro@biblioteka-nz.pl ,  przed upływem terminu. 

7. Wydawnictwo dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami. 

8. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania przesyłki ze zwracanym towarem.

9. Klient  ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Płyty CD,  muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (nieusunięta folia, niezniszczone pudełko). W przypadku, gdy opakowanie zostanie zniszczone (usunięta folia, zniszczone pudełko) prawo do odstąpienia od umowy Klientowi nie przysługuje. 

 

Zwrot należności

 1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Wydawnictwo do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto Wydawnictwa, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki ze zwracanym towarem, przelewem na rachunek bankowy klienta, z którego nastąpiła płatność lub na inny rachunek wskazany pisemnie przez Klienta. 

2. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

 

Dane osobowe naszych Klientów

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie kientów Wydawnictwa oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Wydawnictwo. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 

Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

2. W przypadku zapisania się przez Klienta na subskrypcję (newsletter) dane osobowe będą przetwarzane w celu informowania Klienta o nowych towarach i promocjach  dostępnych w Wydawnictwie.

3. Klienci Wydawnictwa mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, swobodnego ich modyfikowania oraz prawo do ich trwałego usunięcia.

 

Postanowienia końcowe

1.Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Wydawnictwem Biblioteka Nowej Ziemi.

2. Towary prezentowane na stronie internetowej Wydawnictwa nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o produkcie  zamieszczona na stronie internetowej nie oznacza, że dany towar jest natychmiastowo dostępny do zakupu.

3. Wydawanictwo nie bierze odpowiedzialności za błędy powstałe w obsłudze zamówienia wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

4. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony www.biblioteka-nz.pl. Rodzaje plików cookies, z których korzysta ta strona internetowa to:

a.Cookies sesji - działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie,

b.Cookies trwałych - pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony www.biblioteka-nz.pl,

c.Cookies podmiotów zewnętrznych - umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta.

Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. ) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r. ,poz.271 z późn. zm.)

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 23.12.2014 r.

7. Wydawnictowo zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu zakupów. Wszelkie zmiany w Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Wydawnictwo, nie krótszym niż 3 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.biblioteka-nz.pl.  Zamówienia złożone przed  zmianą niniejszego Regulaminu zostaną zrealizowane na podstawie wersji zapisów obowiązującej w dniu złożenia zamówienia.

 

Odwiedź nas na Facebookufacebook